Visio

Aedon Oy:n toimintaa ohjaa visio suomalaisesta yrityksestä. Tämän vision mukaista yritystä voidaan kuvata seuraavasti:

 1. Yrityksellä on kirkas strategia, jonka hyvä johtaminen toteuttaa
  • yritys on kasvu- ja/tai kehityshakuinen ja liiketoiminnan kehittämisessään se pyrkii systemaattisuuteen
  • yrityksen strategia on selkeä ja se on helppo viestiä ja omaksua
  • johtaminen on johdonmukaista ja osallistavaa, strategiaan sitoutuminen on vahvaa
  • strategia ja todellinen tekeminen ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa, strategia jalostuu tekemällä oppien
 2. Vahva kokonaisuus tuo kilpailuedun
  • yritys aktiviteettijärjestelmänä on optimoitu strategisten tavoitteiden mukaisesti, tekeminen on yhdenmukaista ja vahvistavaa
  • yritys on strategisesti ketterä ja uusiutumiskykyinen, se pystyy hyödyntämään tilaisuudet ja reagoimaan ympäristön muutoksiin
  • uusiutumisen varmistamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi yritys pyrkii aktiivisesti poistamaan innovatiivisuutta estävät tai rajoittavat tekijät
  • toimintaa leimaa kehityshakuisuus, läpinäkyvyys ja osallistuminen
 3. Yrityksellä on strategisesti kyvykäs henkilöstö
  • hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä ohjaa jaettu näkemys strategisista tavoitteista ja haasteista
  • esimiehet kautta linjan hallitsevat strategialla johtamisen; oman tiimin rooli yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa on jäsentynyt
  • henkilöstöllä on kyky strategiseen dialogiin, mkä mahdollistaa strategisen oppimisen osana sisäisiä prosesseja ja asiakaskohtaamisia
  • strateginen oppiminen tekemisen kautta on konkreettista ja uudet löydökset integroituvat tehokkaasti osaksi päivittynyttä strategiaa