Kirja-arvio: Strategy-Focused Organization

Yhteenveto:

Strategy-Focused Organization kuvaa miten yritys saavuttaa tasapainotetun mittariston kokonaisvaltaisella toteuksella merkittävän loikan organisaation suorituskyvyssä ja tätä kautta yrityksen kilpailukyvyssä Huolellinen markkinasegmentointi auttaa määrittelemään yrityksen arvolupauksen, jonka tasapainotettu mittaristo toteuttaa yrityksen sisäisessä maailmassa: prosessien sekä oppimisen ja kehittymisen näkökulmissa Tasapainotettu mittaristo ja strategiakartta auttavat tekemään strategiasta yrityksen jokaisen työntekijän jokapäiväisen asian Kirja pähkinänkuoressa

Strategy-Focused Organization . . . → Read More: Kirja-arvio: Strategy-Focused Organization

Kirja-arvio: Balanced Scorecard

Yhteenveto:

Balanced Scorecard eli tasapainotettu mittaristo ja sen taustalla vaikuttavat periaatteet tarjoavat kokonaisvaltaiset välineet yrityksen strategiselle johtamiselle Tasapainotettu mittaristo perustuu neljään keskenään tasapainossa olevaan näkökulmaan: taloudelliseen, asiakas-, sisäisten prosessien, sekä oppimisen ja kasvun/kehittymisen näkökulmiin Mittareiden valinta ja asetanta pitää tehdä erityisellä huolella siten, että valitut mittarit ovat selkeässä syy-seuraussuhteessa keskenään ja johtavat lopulta haluttuun taloudelliseen . . . → Read More: Kirja-arvio: Balanced Scorecard