Matka ketteryyteen: Prologi

Liiketoimintaympäristön muuttuessa monimutkaisemmaksi ja dynaamisemmaksi, tulee strategisesta ketteryydestä kriittinen menestystekijä yhä useammalla toimialalla ja entistä useamman yrityksen kohdalla.

Ketteryydessä on kyse kolmesta keskeisestä asiasta:

kyvystä löytää uusia mahdollisuuksia kyvystä hyödyntää tunnistetut mahdollisuudet kyvystä reagoida muutoksiin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla

Vaikka ketteryyden voikin näin kuvata varsin yksinkertaisella tavalla, on tavoitteeseen pääseminen kaikkea muuta kuin helppoa ja suoraviivaista.

Ketteryyden . . . → Read More: Matka ketteryyteen: Prologi