Ydinliiketoiminnan transformaatio digitaalisessa murroksessa

Tiivistelmä:

Ydinliiketoiminnan transformaation edellyttämä muutos ei rajoitu yrityksen reuna-alueiden yksittäisiin tiimeihin tai toimintoihin. Ratkaisut eivät ole pistemäisiä eikä niitä saavuteta yksittäisillä IT-investoinneilla. Transformaation ajovoimat johdetaan tarjooman vahvistamisesta, asiakaskokemuksen parantamisesta ja kustannustehokkuuden lisäämisestä. Viime kädessä kyse on kilpailukyvystä ja kasvun lähteistä. Transformaation suunnittelu lähtee liikkeelle ulkoiset ja sisäiset tekijät huomioivalla tilannearviolla, joka on riittävän rehellinen ja . . . → Read More: Ydinliiketoiminnan transformaatio digitaalisessa murroksessa

Artikkeli: Why business models matter

Executive Summary:

liiketoimintamalli on kuin tarina, joka kertoo miten yritys toimii; miten se tuottaa asiakasarvoa ja miten se ansaitsee arvon tuottamisella liiketoimintamalli ei ole sama asia kuin strategia; se ei kerro mitään kilpailusta, mikä taas on strategian keskeinen tehtävä

Joan Magrettan HBR artikkeli Why business models matter vuodelta 2002 on hyvä ja helppo tapa tutustua . . . → Read More: Artikkeli: Why business models matter