Kirja-arvio: Johtamisopit Suomessa

Executive Summary

Johtamisen teoriat, menetelmät, tavat ja tyylit muodostavat aikojen saatossa aaltoina vaihtuvia johtamisparadigmoja. Kuluneiden sadan vuoden aikana johtamisparadigmoja ovat olleet tieteellinen liikkeenjohto, ihmissuhdekoulukunta, rakenneteoriat, organisaatiokulttuuriteoriat sekä tällä hetkellä vallitsevat innovaatioteoriat. Paradigmat eivät synny yhteiskunnallisessa tyhjiössä, vaan vastaavat kulloisenkin tilanteen ja liiketoimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Strateginen ketteryys on osa vallitsevaa johtamisoppia eli innovaatioparadigmaa Innovaatioparadigman korvautuminen uudella . . . → Read More: Kirja-arvio: Johtamisopit Suomessa

Matka ketteryyteen: osa 3, Strategian mallinnus

Hallituksen työpaja

Hallituksen kokoontuessa työpajaansa tarkastelemaan Nodean taipaleen edistymistä, panee hallituksen puheenjohtaja tyytyväisenä merkille siihen mennessä saavutetut tulokset. Tuore liiketoimintamallin kiteytetty ja visualisoitu muoto saa osakseen hallituksen varauksettoman hyväksynnän sekä myös käynnistää pitkähkön keskustelun Nodean sen hetkisen liiketoiminnan luonteesta. Kokous kirjaa muutamia malliin liittyviä havaintoja sekä joitakin avoimia kysymyksiä liiketoiminnan seuraavien kehitysaskeleiden suhteen, mutta pääosiltaan . . . → Read More: Matka ketteryyteen: osa 3, Strategian mallinnus