Palvelut

Aedonilta löytyy ratkaisu kaikkiin strategialla johtamisen tarpeisiin. Ratkaisu on aina asiakaskohtainen ja sen yksityiskohdat johdetaan kulloisistakin tilannetekijöistä. Tässä kuvatut teemat on tarkoitettu helpottamaan liikkeelle lähtöä ja tilanteen hahmottamista. Lopullinen ratkaisu on joustava yhdistelmä teemoja sekä niihin kytkeytyviä välineitä ja menetelmiä.

Panorama – Kasvustrategia yrityksellesi

Panoramassa luodaan visuaalisia ja havainnollisia välineitä hyödyntäen konkreettinen ja yksityiskohtainen kasvustrategia. Palvelukokonaisuuden avulla varmistetaan että ideat jalostuvat todellisiksi kasvuoptioiksi ja selkeäksi toteutussuunnitelmaksi, johon kaikki voivat sitoutua. Siksi erityinen huomio kiinnitetään kasvuoptioihin kytkeytyvän potentiaalin lisäksi yrityksen kyvykkyyksiin.

Victory – Kilpailustrategian kirkastus

Victory soveltuu tilanteeseen, jossa kilpailun kiristyminen vaikeuttaa kannattavan liiketoiminnan tekemistä tai kun tekemisen fokus kaipaa terävöitystä. Palvelukokonaisuuden avulla jäsennellään kilpailukyvyn perustekijät, niihin kytkeytyvät strategiset valinnat sekä tätä tukeva tekemisen systematiikka. Kilpailukenttä käydään huolellisesti läpi ja työstetään sellaiset keinot ja valinnat, joilla erottautuminen kilpailusta mahdollistuu.

Discovery – Uusiutuminen digitaalisessa murroksessa

Discovery on tarkoitettu yrityksille, jotka kohtaavat modernin liiketoimintaympäristön haasteet ja niistä kumpuavan pakottavan uusiutumistarpeen. Palvelukokonaisuudessa käydään huolellisesti läpi toimintaympäristön muutokset ja määritellään optimaalinen reagointitapa niihin. Tuon pohjalta luodaan strategiset vaihtoehdot ja konkreettiset optiot, joista parhaat valitaan toteutettavaksi.

Leadership – Strategialla johtaminen

Leadership tarjoaa monipuolisen valikoiman menetelmiä, joilla varmistetaan strategian toteutuminen, organisaation keskittyminen yrityksen kriittisiin menestystekijöihin sekä riittävä uusiutumiskyky modernissa toimintaympäristössä. Palvelukokonaisuuteen kytkeytyviä osa-alueita ovat muun muassa:

  • strategian toteutuksen parhaat käytännöt: kehitysprojektit ja -hankkeet, Must Win Battle johtaminen, sekä Lean New Business Development
  • liiketoiminnan kehityksen systematisointi: strategiasta johdetut kehityshankkeet, mittarit ja riskit sekä kehityksen ohjauskäytännöt
  • päätöksenteon rakenne ja käytännöt: operatiivisen päätöksenteon tehokkuuden ja laadun varmistus
  • Ketterä Strategiaprosessi: strategian jatkuva muuntaminen ottaen koko organisaatio mukaan strategisen oppimisen matkalle; kyky tulkita ja käsitellä toimintaympäristön hiljaiset signaalit
  • Strateginen Hallitus: hallitustyöskentelyn menetelmät ja käytännöt, joilla maksimoidaan hallituksen lisäarvo liiketoiminnalle uusiutumista ja ketteryyttä vaativassa toimintaympäristössä

Inspiration – Innostava strategiaviestintä

Inspiration on oikea valinta tilanteessa, jossa strategian viestintä vaatii erityishuomiota. Moderneja visuaalisia välineitä hyödyntäen luodaan yrityksellesi viestintäratkaisu, joka raikkaudellaan, havainnollisuudellaan ja konkreettisuudellaan ei jätä yleisöä kylmäksi. Strategia ei jää etäiseksi kulmahuoneen jargoniksi, vaan jokaiselle hahmottuu oma arjen konkretiaan kytketty rooli yrityksen kokonaisuudessa. Lopputuloksena saadaan joustava ja monipuolisesti hyödynnettävissä oleva viestintäratkaisu.

Power Station – Vuokraa kehitysjohtaja

Power Station on ratkaisu tilanteeseen, jossa strategian toteutuksessa halutaan nopea ja merkittävä loikka eteenpäin. Palvelun avulla roikkuviin ja liian hitaasti eteneviin strategisiin hankkeisiin saadaan ryhtiä, kun asiaa hoitamaan astuu asiansa osaava kehitysjohtaja. Kun tavoiteltuun läpimurtoon on päästy, voidaan kustannusrakenne taas keventää vastaamaan normaalioloja.