Matka ketteryyteen: Prologi

Liiketoimintaympäristön muuttuessa monimutkaisemmaksi ja dynaamisemmaksi, tulee strategisesta ketteryydestä kriittinen menestystekijä yhä useammalla toimialalla ja entistä useamman yrityksen kohdalla.

Ketteryydessä on kyse kolmesta keskeisestä asiasta:

  • kyvystä löytää uusia mahdollisuuksia
  • kyvystä hyödyntää tunnistetut mahdollisuudet
  • kyvystä reagoida muutoksiin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla

Vaikka ketteryyden voikin näin kuvata varsin yksinkertaisella tavalla, on tavoitteeseen pääseminen kaikkea muuta kuin helppoa ja suoraviivaista.

Ketteryyden ideaalin voi hahmotella visiona, mutta viime kädessä kyse on matkasta, joka ei koskaan pääty. Kohti ideaalia pyrkiminen on kuitenkin äärimmäisen arvokasta, koska jo se ratkaisee pitkälle yrityksen menestyksen – oli kyse sitten selviytymisestä, kasvusta tai kannattavuudesta, tai näiden kaikkien yhdistelmästä.

Matkalla kohti “täydellistä ketteryyttä” tarvitaan suuri joukko toimenpiteitä, jotka liittyvät lähes kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Kuten aina monimutkaisten ongelmien kohdalla, etenemisen voi varmistaa riittävällä jäsentelyllä ja systemaattisuudella. Matkalla tarvitaan päätöksentekoa, toimeenpanoa, selkeitä rooleja sekä riittävää osaamista ja oikeat työkalut.

Strategisen ketteryyden voi karrikoidusti sanoa olevan tärkeämpää kuin strategia itse. Matkalle kannattaa lähteä heti.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>