Matka ketteryyteen: osa 3, Strategian mallinnus

Hallituksen työpaja

Hallituksen kokoontuessa työpajaansa tarkastelemaan Nodean taipaleen edistymistä, panee hallituksen puheenjohtaja tyytyväisenä merkille siihen mennessä saavutetut tulokset. Tuore liiketoimintamallin kiteytetty ja visualisoitu muoto saa osakseen hallituksen varauksettoman hyväksynnän sekä myös käynnistää pitkähkön keskustelun Nodean sen hetkisen liiketoiminnan luonteesta. Kokous kirjaa muutamia malliin liittyviä havaintoja sekä joitakin avoimia kysymyksiä liiketoiminnan seuraavien kehitysaskeleiden suhteen, mutta pääosiltaan . . . → Read More: Matka ketteryyteen: osa 3, Strategian mallinnus

Matka ketteryyteen: osa 2, Kilpailukentän kuvaus

Uusi kiteytetty Nodea Oy:n liiketoimintamallin kuvaus kypsyy jo toisessa johtoryhmän katselmuksessa varsin laadukkaalle tasolle. Koko johtoryhmä on tyytyväinen lopputulokseen, mutta tätäkin tyytyväisempiä ollaan liiketoimintamallin ympärillä käytyyn keskusteluun. Ensimmäistä kertaa koko johtoryhmälle alkaa syntyä yksi yhteinen vastaus kysymykseen ”what business are we in?”.

Katselmuksen päätyttyä pyytää toimitusjohtaja myyntijohtajan ja kehityspäällikön huoneeseensa. Hallitukselta saadun toimeksiannon ydinkysymykset liittyivät . . . → Read More: Matka ketteryyteen: osa 2, Kilpailukentän kuvaus