Matka ketteryyteen: osa 4, Strategiset tavoitteet ja mittarit

Nodea Oy:n toimitusjohtaja miettii iltapäivän johtoryhmän kokousta ajellessaan aamuvarhain kohti konttoria. Kokouksessa on tarkoitus lyödä lukkoon uuden strategian toteuttamisen tavoitteita ja mittareita. Vanha viisaus ”What you measure is what you get” mielessään hän tiesi, että edessä olevat valinnat ovat kriittisiä strategian toteuttamisen kannalta.

Tavoitteiden ja mittareiden valinta

Toimistolle päästessään toimitusjohtaja ottaa esille viime syksyn mittariston, . . . → Read More: Matka ketteryyteen: osa 4, Strategiset tavoitteet ja mittarit

Matka ketteryyteen: osa 3, Strategian mallinnus

Hallituksen työpaja

Hallituksen kokoontuessa työpajaansa tarkastelemaan Nodean taipaleen edistymistä, panee hallituksen puheenjohtaja tyytyväisenä merkille siihen mennessä saavutetut tulokset. Tuore liiketoimintamallin kiteytetty ja visualisoitu muoto saa osakseen hallituksen varauksettoman hyväksynnän sekä myös käynnistää pitkähkön keskustelun Nodean sen hetkisen liiketoiminnan luonteesta. Kokous kirjaa muutamia malliin liittyviä havaintoja sekä joitakin avoimia kysymyksiä liiketoiminnan seuraavien kehitysaskeleiden suhteen, mutta pääosiltaan . . . → Read More: Matka ketteryyteen: osa 3, Strategian mallinnus

Matka ketteryyteen: osa 2, Kilpailukentän kuvaus

Uusi kiteytetty Nodea Oy:n liiketoimintamallin kuvaus kypsyy jo toisessa johtoryhmän katselmuksessa varsin laadukkaalle tasolle. Koko johtoryhmä on tyytyväinen lopputulokseen, mutta tätäkin tyytyväisempiä ollaan liiketoimintamallin ympärillä käytyyn keskusteluun. Ensimmäistä kertaa koko johtoryhmälle alkaa syntyä yksi yhteinen vastaus kysymykseen ”what business are we in?”.

Katselmuksen päätyttyä pyytää toimitusjohtaja myyntijohtajan ja kehityspäällikön huoneeseensa. Hallitukselta saadun toimeksiannon ydinkysymykset liittyivät . . . → Read More: Matka ketteryyteen: osa 2, Kilpailukentän kuvaus

Matka ketteryyteen: osa 1, Liiketoiminnan mallinnus

Johtoryhmän kokous

Johtoryhmän kokoontuessa viikkopalaveriin kertoo toimitusjohtaja hallituksen kokouksen keskeisistä havainnoista sekä välittää hallituksen toimeksiannon. Johtoryhmä alkaa saman tien miettiä tapoja parantaa Nodea Oy:n kilpailukykyä siten, että se kykenisi paremmin reagoimaan muuttuneisiin tilanteisiin ja hyödyntämään aukeavat mahdollisuudet.

Hyvin luontevasti aletaan keskustella Nodean nykyisestä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä perusparametreista kuten asiakastyypeistä ja markkinasegmenteistä sekä näiden vaihtelevista . . . → Read More: Matka ketteryyteen: osa 1, Liiketoiminnan mallinnus

Matka ketteryyteen: Intro

Tämä blogisarja pyrkii konkretisoimaan yrityksen matkaa kohti ketteryyttä. Sarja seuraa käytännön tasolla kuinka kuvitteellisessa yrityksessä, Nodea Oy, havahdutaan perinteisen toimintamallien vajaavaisuuteen kiihtyvässä toimialan muutoksessa ja lähdetään askel askeleelta etenemään kohti parempaa kykyä reagoida yllättäviinkin muutoksiin ja dynaamisemmin löytää ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia.

Reaalimaailmassa ei yritys eikä sen toimintamallit muutu yksittäisellä johdon oivalluksella tai päätöksellä. Myös . . . → Read More: Matka ketteryyteen: Intro

Matka ketteryyteen: Prologi

Liiketoimintaympäristön muuttuessa monimutkaisemmaksi ja dynaamisemmaksi, tulee strategisesta ketteryydestä kriittinen menestystekijä yhä useammalla toimialalla ja entistä useamman yrityksen kohdalla.

Ketteryydessä on kyse kolmesta keskeisestä asiasta:

kyvystä löytää uusia mahdollisuuksia kyvystä hyödyntää tunnistetut mahdollisuudet kyvystä reagoida muutoksiin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla

Vaikka ketteryyden voikin näin kuvata varsin yksinkertaisella tavalla, on tavoitteeseen pääseminen kaikkea muuta kuin helppoa ja suoraviivaista.

Ketteryyden . . . → Read More: Matka ketteryyteen: Prologi