Suunnitteluajattelu Design Thinking strategisessa johtamisessa

Päätösajattelu Decision Thinking keskittyy analyyttisiin valintoihin

Vanhaan hyvään aikaan strategian luomisessa oli kyse ennen muuta vaihtoehtojen tunnistamisesta ja kirjaamisesta. Strategiaprojektin tämä vaihe kulminoitui niin kutsuttuun strategiseen valintaan. “Strategia on valintoja” dominoi ajattelua ja tekemistä. Valintaa tukemaan tarvittiin paljon dataa ja sen analysointia, jotta tehty valinta pystyttiin sitten perustelemaan uskottavasti.

Kyseessä on esimerkki päätösajattelusta – Decision . . . → Read More: Suunnitteluajattelu Design Thinking strategisessa johtamisessa

Kirja-arvio: Business Model Generation

Yhteenveto:

Yrityksen liiketoiminta voidaan mallintaa tyhjentävästi ja havainnollisesti käyttäen mallinnuskanvaasia, yhdeksää eri toimintoja kuvaavaa komponenttia, sekä kuvaamalla komponenttien väliset riippuvuudet Hyvä liiketoiminnan mallinnus sekä tehokkaat menetelmät ja työkalut mahdollistavat systemaattisen ja tuloksekkaan innovoinnin Innovoinnin potentiaali on huomattava riippumatta yrityksen lähtötilanteesta: se voi olla reagoimisista huonontuneeseen kilpailuasemaan ja kannattavuuteen, tai uuden kasvun hakemista Start-up hankkeelle perusteellinen . . . → Read More: Kirja-arvio: Business Model Generation

Kirja-arvio: Blue Ocean Strategy

Yhteenveto:

Sinisen meren strategia tuo yritykselle mahdollisuuden luoda itselleen uuden markkinan; sellaisen, jossa ei vielä esiinny kilpailua lainkaan Arvoinnovointi yhdistää hyödyllisyyden ostajalle, massamarkkinat mahdollistavan hinnoittelun, sekä kannattavuuden varmistavan kustannusrakenteen Strategiakanvaasi kuvaa toimialan keskeiset kilpailutekijät, kilpailevien yritysten satsaukset kuhunkin tekijään, sekä yrityksen oman strategisen profiilin Kirja pähkinänkuoressa

Vuonna 2005 julkaistu sinisen meren strategia saattaa hyvinkin olla . . . → Read More: Kirja-arvio: Blue Ocean Strategy

Kirja-arvio: Strategy-Focused Organization

Yhteenveto:

Strategy-Focused Organization kuvaa miten yritys saavuttaa tasapainotetun mittariston kokonaisvaltaisella toteuksella merkittävän loikan organisaation suorituskyvyssä ja tätä kautta yrityksen kilpailukyvyssä Huolellinen markkinasegmentointi auttaa määrittelemään yrityksen arvolupauksen, jonka tasapainotettu mittaristo toteuttaa yrityksen sisäisessä maailmassa: prosessien sekä oppimisen ja kehittymisen näkökulmissa Tasapainotettu mittaristo ja strategiakartta auttavat tekemään strategiasta yrityksen jokaisen työntekijän jokapäiväisen asian Kirja pähkinänkuoressa

Strategy-Focused Organization . . . → Read More: Kirja-arvio: Strategy-Focused Organization

Kirja-arvio: Strategisen johtamisen kymmenen koulukuntaa

Yhteenveto:

Kuluneiden 50 vuoden aikana on syntynyt kaikkiaan kymmenen strategisen johtamisen koulukuntaa, joista jokainen tuo oman ainutlaatuisen näkökulman strategian muodostamiseen ja strategiseen johtamiseen Koulukunnat ovat pääsääntöisesti toisiaan täydentäviä ja vain harvan niistä voidaan katsoa olevan aidosti itsenäinen, toisista koulukunnista riippumaton ja sellaisenaan käyttöönotettavissa Strategiaprojektia varten tehtävään koulukunnan valintaan ja koulukuntien välisiin painotuksiin vaikuttavat ainakin toimiala, . . . → Read More: Kirja-arvio: Strategisen johtamisen kymmenen koulukuntaa

Kirja-arvio: Balanced Scorecard

Yhteenveto:

Balanced Scorecard eli tasapainotettu mittaristo ja sen taustalla vaikuttavat periaatteet tarjoavat kokonaisvaltaiset välineet yrityksen strategiselle johtamiselle Tasapainotettu mittaristo perustuu neljään keskenään tasapainossa olevaan näkökulmaan: taloudelliseen, asiakas-, sisäisten prosessien, sekä oppimisen ja kasvun/kehittymisen näkökulmiin Mittareiden valinta ja asetanta pitää tehdä erityisellä huolella siten, että valitut mittarit ovat selkeässä syy-seuraussuhteessa keskenään ja johtavat lopulta haluttuun taloudelliseen . . . → Read More: Kirja-arvio: Balanced Scorecard

Artikkeli: Why business models matter

Executive Summary:

liiketoimintamalli on kuin tarina, joka kertoo miten yritys toimii; miten se tuottaa asiakasarvoa ja miten se ansaitsee arvon tuottamisella liiketoimintamalli ei ole sama asia kuin strategia; se ei kerro mitään kilpailusta, mikä taas on strategian keskeinen tehtävä

Joan Magrettan HBR artikkeli Why business models matter vuodelta 2002 on hyvä ja helppo tapa tutustua . . . → Read More: Artikkeli: Why business models matter

Artikkeli: What is Strategy?

Executive Summary:

operatiivinen tehokkuus on kriittinen menestystekijä, mutta ei riitä pysyvän kilpailuedun luomiseksi koska parhaat käytännöt leviävät nopeasti koko toimialalle kun yritys määrittelee itselleen selkeän strategisen position ja luo sen pohjalta ainutlaatuisen aktiviteettijärjestelmän, on sillä hyvät mahdollisuudet saavuttaa pysyvää kilpailuetua yrityksen kasvuhakuisuus voi vesittää strategisen position, mikäli kasvua haetaan hallitsemattomasti fokus unohtaen ja oma ainutlaatuinen . . . → Read More: Artikkeli: What is Strategy?