Matka ketteryyteen: osa 1, Liiketoiminnan mallinnus

Johtoryhmän kokous

Johtoryhmän kokoontuessa viikkopalaveriin kertoo toimitusjohtaja hallituksen kokouksen keskeisistä havainnoista sekä välittää hallituksen toimeksiannon. Johtoryhmä alkaa saman tien miettiä tapoja parantaa Nodea Oy:n kilpailukykyä siten, että se kykenisi paremmin reagoimaan muuttuneisiin tilanteisiin ja hyödyntämään aukeavat mahdollisuudet.

Hyvin luontevasti aletaan keskustella Nodean nykyisestä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä perusparametreista kuten asiakastyypeistä ja markkinasegmenteistä sekä näiden vaihtelevista . . . → Read More: Matka ketteryyteen: osa 1, Liiketoiminnan mallinnus

Matka ketteryyteen: Intro

Tämä blogisarja pyrkii konkretisoimaan yrityksen matkaa kohti ketteryyttä. Sarja seuraa käytännön tasolla kuinka kuvitteellisessa yrityksessä, Nodea Oy, havahdutaan perinteisen toimintamallien vajaavaisuuteen kiihtyvässä toimialan muutoksessa ja lähdetään askel askeleelta etenemään kohti parempaa kykyä reagoida yllättäviinkin muutoksiin ja dynaamisemmin löytää ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia.

Reaalimaailmassa ei yritys eikä sen toimintamallit muutu yksittäisellä johdon oivalluksella tai päätöksellä. Myös . . . → Read More: Matka ketteryyteen: Intro

Matka ketteryyteen: Prologi

Liiketoimintaympäristön muuttuessa monimutkaisemmaksi ja dynaamisemmaksi, tulee strategisesta ketteryydestä kriittinen menestystekijä yhä useammalla toimialalla ja entistä useamman yrityksen kohdalla.

Ketteryydessä on kyse kolmesta keskeisestä asiasta:

kyvystä löytää uusia mahdollisuuksia kyvystä hyödyntää tunnistetut mahdollisuudet kyvystä reagoida muutoksiin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla

Vaikka ketteryyden voikin näin kuvata varsin yksinkertaisella tavalla, on tavoitteeseen pääseminen kaikkea muuta kuin helppoa ja suoraviivaista.

Ketteryyden . . . → Read More: Matka ketteryyteen: Prologi